Політика конфіденційності

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання послуг з оформлення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях
Товариство з обмеженою відповідальністю “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (надалі – Виконавець), ЄДРПОУ 43120137, адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, Лесі Українки, буд 16А, керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Замовник) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою надання послуг, що включають в себе придбання квитків на проїзд громадським транспортом за допомогою терміналів, мобільного додатку або центу продажу Сity Сard.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Послуги – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення електронного квитка для проїзду в громадському транспорті (автобус, тролейбус) міста Хмельницький та Хмельницької міської територіальної громади, оформлення супутніх послуг через мобільний додаток, особистий кабінет та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Проїзний/перевізний документ (електронний квиток) (надалі – ППД) – документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд громадським транспортом (автобус, тролейбус).

 Електронний проїзний/перевізний документ (надалі – ЕПД) – електронний документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ЕПД за допомогою мобільного додатка CityCard.

Електронний квиток – проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання послуг пасажирського перевезення у громадському транспорті (автобус, тролейбус) міста Хмельницький та Хмельницької міської територіальної громади.

Замовник і Виконавець обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За Договором Виконавець надає послуги з продажу електронних квитків, їх поповнення, сервісного обслуговування Замовника, у тому числі і цілодобову підтримку Замовника Центром підтримки користувачів City Сard, додаткові послуги за запитами Замовника, (далі-Послуги).

За Послуги, що надаються Замовнику, Товариство з обмеженою відповідальністю “СІТІ КАРД СИСТЕМ” отримує винагороду, що складається із вартості картки та користуванням QR – коду мобільного додатку City Card.

Вартість електронного квитка визначена рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради.

Абонентська плата у розмірі 1 (однієї) гривні списується з балансу рахунку Користувача лише у випадку сканування Користувачем QR-коду з фізичної або користуванням електронного квитка Сіті Кард з використанням мобільного додатку під час розрахунку за проїзд. Списання коштів з рахунку Користувача проводиться першого числа місяця, який є наступним після того, в якому відбувалося сканування Користувачем QR-коду з фізичної або електронного квитка Сіті Кард.

Придбання електронного квитка Замовником здійснюється за допомогою терміналів, мобільного додатку або центу продажу Сity Сard.

Придбання електронного квитка Замовником на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України та рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради, здійснюється у Центрі продажу Сity Сard, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 71, м. Хмельницький.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Замовник має право:
 • отримати послуги за Договором;
 • здійснити поїздку на підставі електронного квитка, оформленого та придбаного відповідно до умов цього Договору;
Замовник зобов’язаний:
 • уважно ознайомитися з умовами цього Договору;
 • отримати пільговий електронний квиток на умовах, визначених законом та рішенням органу місцевого самоврядування;
 • здійснити оплату електронного квитка;
 • повідомити Виконавця про неможливість використання електронного квитка з тієї чи іншої причини;
 • не використовувати Сайт та мобільний додаток Виконавця та інформацію, отриману за його допомогою у комерційних цілях.
Виконавець має право:
 • отримувати плату за продаж електронних квитків та використання мобільного додатку.
 • змінювати зовнішній вигляд Сайту, мобільного додатку City Card та його зміст, в т.ч. зміст інформації, що розміщена на ньому, зокрема умови цього Договору, за власним розсудом, а також зупиняти роботу Сайту, мобільного додатку з технічних причин без попереднього оповіщення Замовника.
Виконавець зобов’язаний:
 • Надати послуги з продажу електронних квитків;
 • Надати технічну можливість поповнити баланс електронного квитка в за допомогою мобільного додатку та особистого кабінету на сайті https://citycard.net
 • Повідомити Замовника, про зміни в умовах надання послуг.
 • Прийняти звернення від Замовника, розглянути його та повідомити про результати його розгляду.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Замовник сплачує вартість ППД/ЕПД шляхом 100% оплати за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено за допомогою терміналів або мобільного додатку Виконавця.

Придбання електронного квитка Замовником на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) здійснюється відповідно до законодавства України та рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради, здійснюється у Центрі продажу Сity Сard, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 71, м. Хмельницький.

ГАРАНТІЇ СТОРІН
Здійснюючи покупку електронного квитка Замовник підтверджує, свою дієздатність.

Замовник погоджуєтеся сплатити ціну електронного квитка. Виконавець, здійснюючи продаж електронного квитка за допомогою терміналів, особистого кабінету чи мобільного додатку, підтверджує наявне у нього право на продаж даного електронного квитка.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН
Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.

Замовник розуміє і погоджуєтесь з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язанні з виконанням перевезень у громадському транспорті (автобус, тролейбус) Перевізником.

Виконавець не несе відповідальності за втрату електронного квитка.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Номер Договору відповідає номеру придбаного Замовником електронного квитка.

Цей договір та Угода користувача на сайті, мобільному додатку є цілісним документом, призначеним для Замовника і мають переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія даного Договору і Угоди користувача або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов’язаних з даним Договором і Угодою, з тієї ж вагомістю і на тих же умовах, як інші документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.